a

Facebook

Twitter

İnstagram

Dijital Çözüm Ortağı
SEO Web Dizayn
© Köse & Yılmaz Hukuk Bürosu 2022

0216 467 00 29

Çalışma Saatleri: 8:30-18:30

info@kyhukuk.com.tr

Bize Ulaşın

Facebook

İnstagram

Twitter

Ara

MARKA VE PATENT

NELER YAPIYORUZ


MARKA
FAYDALI MODEL
PATENT
TELİF HAKKI
BARKOD
ISO BELGELERİ
TSE
CE

MARKA;

Bir işaretin marka olarak değerlendirilebilmesi için şu koşullar vardır: Ayırt edici özelliği olmalı, çizimle görüntülenebilmeli, baskı yoluyla çoğaltılabilmeli. Bu koşullara uyan, kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar marka olarak tescil ettirilebilir.

Marka koruma süresi başvuru tarihi ile başlar ve 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde sınızsız kez uzatılabilir.

Markanızı belirlerken aşağıdaki uyarıları göz önünde bulundurunuz:

  • Akılda kalıcı, dikkat çekici ve mümkün olduğunca kısa olmalı
  • Markada kullanılacak renkler ve şekiller insanlar üzerinde etki bırakmalı
PATENT;

Bilimsel ve teknik bir buluşun ya da böyle bir buluşu uygulama alanında kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren resmi belge.

Bir buluşun patent ile korunabilmesi için taşıması gereken nitelikler:

 

a)Yenilik: Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir. Tekniğin bilinen durumu; patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur.

 

b) Tekniğin bilinen durumunun aşılması:Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.

 

c)Sanayiye Uygulanabilir Olma: Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

TELİF;

Telif hakkı, bir kişi ya da kişilerin her türlü fikrî emeği ile meydana getirdiği bilgi, düşünce, sanat eseri ve ürününün kullanılması ve kopyalanması ile ilgili hukuken sağlanan haklardır. Telif hakkının doğması için tescile gerek yoktur. Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar eserin üretilmesiyle birlikte doğar.

TSE;

TSE ne demektir? Açılımı “Türk Standartları Enstitüsü” demektir. Üretilen her ürün ve hizmet kalitesi için minimum kalite seviyesini ve bunu sağlamak için gereken en düşük şartları (alet, edavat, personel, işyeri) tanımlayan standartları üreten kurumdur.

Böylece aşırı derecede kalitesiz ürünlerin tüketiciyle buluşmasına engel olan çok faydalı bir kurumdur. En son bilinen 2500 üzerinde standarta sahip olan TSE bir kamu kuruluşudur. Türk Standardları Enstitüsü’nün Görevleri Nelerdir? Her türlü standardı hazırlamak ve geliştirmek. TSE bünyesinde veya hariçte hazırlanan standardları incelemek ve uygun olduğu takdirde Türk Standardları olarak kabul etmek.

CE BELGESİ;

CE işareti, ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir. CE işareti ‘Conformite European’ kelimelerinin kısaltılmasıdır ve literatürdeki anlamı ‘European Conformity’, Avrupa Normlarına Uygunluktur.

ISO BELGELERİ;
  • ISO 9001 Kalite yönetim sistemi belgeleri, (işletmelerin yönetim yapısını kontrol etmeye ve kayıt altına alarak müşteri memnuniyetini sağlamaya yarayan belgelerdir.) 2015 standartı uygulanmaktadır.
  • ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi kalite belgeleri, (açık adındanda anlaşıldığı gibi gıda veya gıdayla ilgili firmaların sahip olduğu tüketicilere güvenli gıda ulaştırmak için izlenebilirlik ve tam gıda üretim proseslerinde tarladan çatala tam hakimiyet sağlamak amacıyla alınan iso belgeleridir.) 2018 revizyonu yayınlandı fakat henüz çevirisi yapılmadı.
  • ISO 14001 Çevre yönetim sistemi kalite belgeleri, (firmaların çevre ile ilgili etkileşimlerini düzenleyen, atık yönetim sistemi gibi alt yapıları uygulanabilir kılan kalite yönetm sistemidir. Amacı firmanın faaliyetleri sırasında çevresel etkilerini takip altında tutmaktır.) 2015 revizyonu yayındadır.
  • ISO 18001 İş ve işçi güvenliği kalite belgeleri, (isg iş sağlığı ve güvenliği ile yakından alakalı olup işletmelerin, çalışan sayısına bakılmaksızın işyeri güvenliğini sağlamakla birlikte çalışan personelin yani işçi sağlığının da güvence altına alınması amacıyl uygulanması gereken kalite yönetim sistemidir. OHSAS olarak da bilinmekte olan bu belgeler ISO 9001 kalite belgesine entegre edilerek uyuglanabilirler.)
  • ISO 27001 Bilgi güvenliği yönetim sistem kalite belgeleri, (kurum ve kuruluşlarda işletmelerin kendi bilgilerinin ve müşteri bilgilerinin güvenle saklanması ve nakledilmesi konularında gerekli bilgi güvenliği tanımlarını yaparak alınacak tedbirlerin uygulandığı kalite yönetim sistemi belgeleridir.) 2013 revizyonu halen yayındadır.
  • ISO 10002 Müşteri şikayet yönetimi kalite belgeleri, (anlamından da kolayca anlaşılabildiği üzere müşteri şikayetlerini takip etmek, kontrol altına almak, çözüme ulaştırmak ve özetle müşteri ilişkilerini olumlu yönde geliştirmek amacıyla uygulanan kalite belgeleridir.) 2014 revizyonu yayındadır.
  • ISO 45001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgesi ISO (uluslar arası standardlar organizasyonunun geliştirmeye halen devam ettiği ve OHSAS belgelerinin yerini alacak olan iş güvenliği kalite yönetim sistemi belgesidir.) Bilindiği üzere OHSAS 18001 belgeleri İngiltere standard enstitüsü tarafından geliştirilmiştir iso tarafından hazırlanan iş güvenliği yönetim sistemi ISO 45001 standardı olacaktır. 2018 revizyonu yayınlandı ancak çevirisi yayınlanmadı.
  • ISO Belgesitüm bu standartlar doğrultusunda hazırlanan sistemlerin denetlenip uygun görüldüğünde verilen belgelerdir.